Comercializarea materialelor de instruire


Proiectul urmărește două obiective majore: crearea unei rețele a auto-reprezentanților și a unei platforme a părinților persoanelor cu dizabilități din întreaga țară.

piața opțiunilor bursiere

În vederea realizării acestor obiective Keystone Moldova acordă asistență în dezvoltarea și consolidarea capacităților persoanelor cu dizabilități și persoanelor de suport ale acestora inclusiv părinți. Instruirea va acoperi următoarele subiecte: ce reprezintă o asociație obștească; cadrul legal național care reglementează activitatea asociațiilor obștești; constituirea unei asociații obștești; drepturile, obligațiile și condițiile de activitate a asociațiilor obștești; ce reprezintă rețelele și platformele non-profit; crearea platformelor și rețelelor non-profit etc.

sfaturi de lucru de la domiciliu

Evaluarea necesităţilor de instruire ale participanților; 2. Elaborarea și prezentarea unui proiect al programului de instruire Agenda instruiriiținînd cont de subiectele enunțate în acești Termeni de referință supra ; 3.

Elaborarea materialelor pentru instruire și consultarea acestora cu echipa Keystone Moldova; 4.

opțiuni binare de la 60 de secunde

Realizarea instruirii în funcție de Agenda aprobată prealabil de echipa Keystone Moldova; 5. Evaluarea instruirii cu aplicarea unui instrument de evaluare ; 6.

Elaborarea și prezentarea raportului privind activitatea de instruire realizată. Keystone Moldova.

netezirea liniilor de tendință

Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare. Dosarele vor fi expediate în format electronic la adresa ncojocaru keystonehumanservices. Pentru informații suplimentare contactați: Natalia Cojocaru, coordonatoare de proiect Telefon:

Acțiune: Proiecte Multilaterale pentru Dezvoltarea Inovării — Alianțe pentru competențe sectoriale Data de început: 1 ianuarie Data de încheiere: 30 iunie Durata: 30 de luni Care sunt organizațiile care alcătuiesc consorțiul proiectului? Angajați actuali în sectoarele mai sus menționate care doresc să-și îmbunătățească abilitățile și competitivitatea în vânzări. Companii comerciale IMM-uri  din domeniul îngrijirii sănătății.