Specificitatea opțiunilor. (PDF) Traditiile alimentare - intre identitate si distinctie | Pîrvu Ionică - cumparpenet.ro


Dintre toate aspectele vieţii cotidiene, indiferent de evoluţiile tehnologice şi culturale, umanitatea continuă să poarte în minte spectrul foameteiniciodată rezolvată pentru toţi indivizii.

Traditiile alimentare - intre identitate si distinctie

Pe lângă beneficii, evoluţiile tehnologice au generat şi pierderi. În domeniul alimentar, nevoile mereu crescânde ale omenirii au condus la reducerea opţiunilor în ce priveşte tipologia alimentelor disponibile în cadrul unui anumit tip de hrană.

Agricultura intensivă şi producţia alimentelor pe cale industrială în general pot genera cantităţi crescute de alimente numai cu preţul reducerii sortimentelor.

opțiuni de câștig pe internet recenzii despre opțiuni binare fără investiție

Treptat s-a putut observa că disponibilitatea cantitativă a hranei nu este suficientă pentru a satisface nevoile diversificate ale indivizilor. Pentru a oferi un exemplu, se poate constata că dezvoltarea umanităţii s-a făcut având ca efect reducerea speciilor şi soiurilor de plante cultivate, unele plante fiind înlocuite de altele, iar la altele s-a renunţat în beneficiul celor care asigurau o productivitate mai mare.

  1. Хедрон несколько раз прогнал монитор взад и вперед по короткому отрезку истории, который был свидетелем трансформации.
  2. Câștigați niște bani pe internet
  3. Cum să găsești un portofel bitcoin pe un computer
  4. Fi fi cursuri
  5. Opțiune binară demotivator

Astfel, în neolitic, specificitatea specificitatea opțiunilor teritoriul actual al României erau cultivate 7 tipuri de cereale grâul — cu 7 soiuri - orzul, secara, meiul, ovăzul, hrişca, borceagul3 tipuri de leguminoase bobul, mazărea, lintea şi 2 tipuri de plante tehnice cânepa şi inul 1.

În prezent, agricultura este concentrată în special pe două specii de cereale porumb şi grâu2 specii de leguminoase fasole şi mazăre şi 1 specie opțiuni binare înger păzitor plante tehnice bumbac.

Multiplicând acest exemplu cu nenumăratele linii de produse alimentare, realizate în mod industrial, vom observa că posibilităţile de alegere ale indivizilor în ceea ce priveşte regimul alimentar, ca şi posibilităţile de producţie aferente sunt mult mai reduse cantitativ şi calitativ.

Considerând grupurile şi metagrupurile sociale ca organisme, se poate spune că pot exista momente în care aceste organisme sesizează riscurile care pot să apară în urma propriilor acţiuni de limitare a opţiunilor decizionale. La nivelul meta-organismului social denumit Uniunea Europeană, putem observa că acesta a sesizat că o unificare accentuată a producţiei alimentare poate conduce la efecte adverse semnificative, fiind necesare măsuri corective.

Prin urmare, în domeniul alimentar, Uniunea a decis să adopte decizii care să faciliteze diversificarea produselor destinate consumului uman, în special prin apelul la specificitatea opțiunilor de creaţie productivă ale mediului rural. Din analiza textul pot fi evidenţiate câteva caracteristici ale sistemul creat: 1.

Deşi reglementarea supusă atenţiei nu este în mod explicit incidentală asupra culturii în sens larg sau asupra componentei imateriale a acesteia, vom putea vedea că, în realitate, efectele asupra patrimoniului imaterial al găsiți câștiguri online umane sunt, indiscutabil semnificative.

Caracteristica specificităţii, aşa cum este definită aici, este în mare măsură similară cu alte definiţii legale din domeniul proprietăţii industriale şi urmăreşte, în primul rând, să faciliteze specificitatea opțiunilor între produse. Totuşi, formularea foarte generală poate crea dificultăţi practice având în vedere că limitele şi caracteristicile specificităţii sunt stabilite de chiar solicitantul înregistrării 4. Pe 3 Art. Această comparaţie poate avea în vedere proprietăţile intrinseci ale produsului, precum proprietăţile fizice, chimice, microbiologice sau organoleptice, metoda de producţie sau condiţiile specifice care prevalează în timpul producţiei.

Vom putea observa că această definiţie vorbeşte despre interesul asupra unui produs agricol sau alimentar şi nu despre existenţa altei legături între un grup şi un produs. Pentru a exemplifica, ne vom referi la unul dintre produsele alimentare aflate deja sub protecţia conferită de regulamentele citate.

Solicitarea a fost făcută de două organizaţii cu caracter asociativ din regiunea Napoli, Italia, localitatea Napoli. Pe lângă descrierea completă a ingredientelor şi a procesului de producţie, documentul de solicitare a cuprins şi o scurtă expunere cu caracter istoric al produsului, fiind subliniate vechime produsului alimentar, specificitatea şi importanţa acestuia pentru comunitatea în cauză. Nu în ultimul rând, a fost evidenţiat faptul că produsul respectiv a generat în timp o anumită identitate gastronomică a comunităţii şi un caracter de distincţie care a depăşit arealul geografic ocupat de comunitate.

Ulterior depunerii solicitării, specificitatea opțiunilor fost formulate două obiecţii. În primul caz, Germania a apreciat că modul de formulare al solicitării, respectiv descrierea ingredientelor necesare va crea un dezavantaj făinei de grîu germane, având în vedere că, potrivit descrierii, un singur tip de făină, disponibil într-un singur stat membru Italia este în măsură să respecte specificaţiile produsului.

În cel de al doilea caz, Polonia a obiectat, printre altele, că numele produsului nu este specific în sine, iar solicitarea de înregistrare nu conţine explicaţii adecvate.

În urma negocierilor dintre statele implicate cerinţa utilizării făinei dintr-o singură ţară a fost eliminată, iar cea de-a doua obiecţie a fost considerată neîntemeiată. Din perspectiva efectelor pe care aplicarea unor reglementări din domeniile proprietăţii industriale şi al producţiei le poate avea asupra unor componente ale patrimoniului cultural imaterial se poate observa că este necesară o atenţie sporită pe toată durata implementării normelor de aplicare a Regulamentului CE nr.

studentul s- a îmbogățit cu opțiuni binare cum să câștigi în mod constant bani pe opțiuni binare

Vom observa că acordarea protecţiei pe calea înregistrării nu are ca efect interdicţia absolută a producerii unui produs alimentar, ci respectarea strictă a unor cerinţe descrise cu exactitate. Pe de altă parte, reglementarea nu interzice expres titularului înregistrării să solicite unui alt producător plata unei redevenţe sau a unei plăţi similare.

  • Au avut loc mai multe discuții cu privire la diferitele opțiuni avute în vedere de Comisie pentru revizuirea cadrului actual.
  • Cursuri de tranzacționare criptografică
  • Semnal precis pentru opțiuni
  • Cum să tranzacționați opțiunea iq

În acelaşi timp, este demn de menţionat că titularul înregistrării trebuie să indice unul sau mai multe organisme de supraveghere. Aceste organisme sunt abilitate să verifice, pe orice cale, dacă producătorii produsului, indiferent în care Stat Membru funcţionează, respectă cerinţele de producţie aşa cum au fost descrise în solicitarea înregistrării.

Nu în ultimul rând, trebuie înţeleasă procedura opoziţiei faţă de o anumită solicitare de înregistrare. Întrucât solicitările sunt depuse în primă fază într-un Stat Membru, acest stat are obligaţia publicării solicitării pe teritoriul său.

cursuri de venituri din rețea opțiuni binare nemuritoare roman romanovich

După acest moment, într-un termen rezonabil, fixat de autoritatea competentă, orice persoană fizică sau juridică, stabilită sau cu reşedinţa pe teritoriul acelui stat şi care demonstrează un interes legitim, poate face opoziţie faţă de solicitarea înregistrării. După această etapă naţională, solicitarea este transmisă Comisiei Europene.

Comisia publică solicitarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi acordă un termen de şase luni în care orice Stat Membru sau ţară terţă, precum şi orice persoană fizică sau juridică se poate opune solicitării printr-o declaraţie motivată corespunzător.

(PDF) Traditiile alimentare - intre identitate si distinctie | Pîrvu Ionică - cumparpenet.ro

Expresia orice persoană fizică sau juridică trebuie înţeleasă în modul cel mai propriu şi imediat: orice persoană, atât timp cât îşi poate motiva opoziţia. Din această specificitatea opțiunilor, apreciem că un rol important revine instituţiilor şi autorităţilor care au ca misiune cercetarea şi păstrarea memoriei culturale dintr-o regiune specificitatea opțiunilor ţară. Prin natura lor, aceste entităţi aduc la îndeplinire un mandat specificitatea opțiunilor primit din partea comunităţii pe care o cercetează.

Altfel spus, misiunea cercetătorilor etnografi sau folclorişti nu este doar aceea de a documenta şi tezauriza ca scop în sine ci şi de a manifesta o atitudine proactivă, de apărare a patrimoniului descoperit.

Deşi poate să pară excesiv, păstrarea, valorificarea şi apărarea patrimoniului nu mai pot fi realizate doar prin publicarea unor culegeri sau studii cu o circulaţiei mai mult sau mai puţin restrânsă, ci şi, mai ales, prin observarea atentă a evoluţiilor juridico-normative. Aparent, această redefinire a abordării muncii folcloriştilor şi etnografilor depăşeşte capacitatea de efort a acestora sau impune creşterea numărului celor plătiţi permanent pentru a face munca de documentare.

În realitate, situaţia este mai puţin dramatică: până în prezent, la nivelul Uniunii sunt protejate 10 produse alimentare tradiţionale, 10 sunt în faza intermediară a publicării şi 16 sunt înregistrate în vederea protecţiei, fiind posibilă formularea opoziţiei la nivel internaţional. În favoarea acestei revizuiri a misiunii etnografilor şi folcloriştilor se mai poate oferi un argument: aceştia constituie unul dintre puţinele grupuri care deţine o informaţie relevantă pentru argumentarea adecvată a unei opoziţii.

În analizarea interferenţelor unor reglementări cum sunt cele prezentate asupra conţinuturilor culturale imateriale prezintă interes atât aspectele referitoare la specificitate şi tradiţionalitate, cât şi cele privitoare la mecanismul opoziţiei.

În sine, textele normative nu sunt foarte detaliate şi nici specifice.

#TeleŞcoala: Psihologie clasa a XII-a - Procese cognitive senzoriale şi superioare (@TVR2)

Totuşi, aşa cum se ştie, interpretarea conţinutului terminologic al expresiilor utilizate de specificitatea opțiunilor act normativ se face având în vedere înţelesul comun, cel care este în uzul curent al vorbitorilor. Din această perspectivă, specificitatea şi tradiţionalitatea nu pot avea alte înţelesuri decât cele pe care le dau specificitatea opțiunilor, în interiorul limbii comune, nespecializate.

În primul rând, vorbim despre solicitantul însuşi, care pe baza unor informaţii istorice şi factuale poate spune de ce un produs este specific, nu şi diferit, în raport cu alt produs. Este, prin urmare, o formă de precizare a know-how- ului. În al doilea rând, specificitatea este judecată de alte persoane care, pe baza descrierii furnizate de solicitant, vor putea compara acea specificitate cu caracteristicile unui alt produs asemănător.

În cazul în care compararea celor două analize ne arată că nu este specific în sensul definit de solicitant, este respinsă însăşi specificitatea.

Pe de altă parte, cine şi cum apreciază tradiţionalitatea? Delimitarea terminologică utilizată de actul normativ ne permite să observăm că tradiţionalitatea este obişnuiţa producerii unui produs într-o anumită zonă. Mai mult, obişnuinţa producerii trebuie să fie un rezultat confirmat prin trecerea timpului, respectiv pentru o perioadă mai mare de douăzeci şi cinci de ani.

Interesant este faptul că reglementarea vorbeşte despre o utilizare a unui produs prin referire la specificitatea opțiunilor între generaţii, fără a exista, totuşi, o condiţie a acestei transmiteri. Toate acestea sugerează că protecţia acordată unei specialităţi tradiţionale garantate este fundamentată pe existenţa unei relaţii biunivoce între un produs şi specificitatea opțiunilor comunitate umană.

Prin protecţia unui produs alimentar, o comunitate va putea obţine protejarea unei componente a patrimoniului său imaterial, respectiv apărarea unui bun specific, inextricabil legată de istoria sa şi identitatea sa. În exemplul dat, napoletanii au obţinut protecţia pentru un produs specific napoletan.

specificitate - definiție și paradigmă | dexonline

Ar putea fi posibilă, la fel de bine, protecţia ciupercilor cu sare coapte pe jar, a cârnaţilor de Preşcoi sau a bulzului ciobănesc. Jurist, Dr. Pîrvu IONICĂ Cuvinte cheie: specificitate, tradiţional, produs alimentar, patrimoniu imaterial, protejare, comunitate, identitate, distincţie Summary Social development generates, on long term, different side effects, specificitatea opțiunilor those on food diversity.

Food and food producing is a significant part of imovable cultural heritage of human communities, especialy of those in rural areas. CE Regulations No. If the regulations are implemented without ethnographers and folklorists professional supports, the negative consequences on some communities might be serious.

In order to avoid such effects, scholars and researchers need to rethink their mission on preserving and defending the imovable cultural heritage from within a country or a region.

dă- site- ul de bani pentru a câștiga robot software pentru opțiuni binare

As for Romania situation, ethnographers and folklorists need to take position in order to support the granting of formal and legal acknowledged distinction for traditional food products to the local communities not for the benefit of business companies or individuals.