Vacanțe furnizori de telefonie de la domiciliu


Obiectul contractului 1. Caracteristicile pachetului de servicii de călătorie sunt prezentate în ofertă, iar aceasta este parte integrantă a acestui contract. Contractul se încheie după caz în oricare din următoarele situații: a în momentul semnării lui de către călător sau prin acceptarea condițiilor contractuale de servicii de călătorie inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin telefon sau mijloace electronice; b în momentul în care călătorul primește confirmarea scrisă a rezervării de la Organizator, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data întocmirii bonului de comandă.

Please consult with the website support ...

Este responsabilitatea agenției de turism de a informa călătorul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta telefon, mail, fax etc. Dacă înscrierea intervine cu mai puțin de 30 zile înaintea plecării, pachetul turistic se va achita integral.

În cazul nerespectării termenelor de plata, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula rezervarea. În cazul în care conținutul bonului de comandă nu diferă de conținutul confirmării călătoriei turistice și confirmarea s-a efectuat în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, călătorul care decide să renunțe la călătoria turistică, datorează agenției penalități conform cap.

VI din prezentul contract.

vacanțe furnizori de telefonie de la domiciliu

În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziția călătorului sub formă de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul agenției sau alte mijloace de comunicare electronică e-mail, fax, etc. Fotografiile prezentate în cataloagele, ofertele speciale, site-urile, materialele publicitare sunt orientative și au caracter informativ, fără însă a afecta calitatea și cantitatea serviciilor contractate de călător.

vacanțe furnizori de telefonie de la domiciliu

Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii de călătorie înscris în documentele de călătorie. Prețul contractului opțiune cont personal comerciant modalități de plată 3.

In situatia contractarii serviciilor de călătorie în regim early booking, reducerea este inclusa în pachet, iar procentul precizat se aplică numai serviciilor de cazare. În acest caz, orice modificare a contractului, solicitată de călător, determină anularea rezervării cu penalizări și refacerea acesteia la prețul și condițiile din momentul reînscrierii.

Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București

De asemenea, nerespectarea condițiilor de plată aplicate rezervărilor tip EB determină modificarea prețului pachetului conform ofertei standard. Modalități de plată 3.

vacanțe furnizori de telefonie de la domiciliu

În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finală se va face astfel: a pentru serviciile de călătorie care necesită confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plată comunicate de agenție în scris prin bonul de comandă sau alte mijloace de comunicare.

Plata serviciilor de calatorie 3. Plata serviciilor de călătorie interne cu locul de desfășurare în România se face respectând prevederile O. În cazul în care călătorul renunță la pachetul de servicii de călătorie achiziționat cu vouchere de vacanță, Agenția ii poate oferi acestuia un pachet de servicii de călătorie la o valoare egala sau mai mare, față de pachetul achiziționat initial, din care au fost scăzute penalitățile aferente, cu plata diferenței de preț. Conform O. Voucherele de vacanță in format fizic — hartie pot fi restituite călătorului de către agenția de turism, în cazul renunțării definitive la pachetul de servicii de călătorie, doar dacă acestea nu au fost expediate emitentului de vouchere de vacanță, conform procedurii legale stabilite prin H.

In cazul renunțării definitive la pachetul de servicii de călătorie achitat cu un card pentru vouchere de vacanta, sumele folosite nu pot fi restituite in numerar conform procedurii legale amintite mai sus. Pachetul de servicii de călătorie, care poate fi achiziționat pe baza voucherelor de vacanță, va cuprinde servicii de cazare minim și care sunt obligatorii conform actelor normative mai sus amintitealimentație publică, transport, tratament balnear, agrement, toate avand locul de desfășurare teritoriul României.

vacanțe furnizori de telefonie de la domiciliu

Plata cu Voucher cadou: 3. Voucherul cadou poate fi folosit la o singura achizitie.

Recomanda calatoreste si castiga

In cazul in care valoarea achizitiei este mai mica decat valoarea voucherului, agentia are dreptul, nu si obligatia, sa ramburseze titularului diferenta.

Creditul de calatorie aferent voucherului primit pentru anularea pachetului de servicii din anul 3. Calatorul poate folosi creditul de calatorie pentru achizitia de pachete de servicii de calatorie pe tot parcusul anului În cazul în care călătorul doreste achizitionarea de pachete de calatorie a caror valoare este mai mare decat valoarea voucherului — credit de calatorie, față de pachetul achiziționat initial si pentru care a fost emis creditul de calatorie, acesta va achita plata diferenței de preț, respectand prevederile cuprinse in prezentul contract.

În cazul în care călătorul dorește să efectueze plata către agenție prin transfer bancar, pentru serviciile achizitionate, toate costurile bancare vor reveni părții care inițiază plata, respectiv călătorului.

LINKURI UTILE

Plata serviciilor de călătorie externe aferente contractului se va efectua exclusiv în valuta specificată în contract sau în LEI la cursul de vânzare comunicat de Agentia Organizatoare în ziua emiterii facturii. Agenția de turism organizatoare nu are dreptul să solicite călătorului efectuarea plății finale cu mai mult de vacanțe furnizori de telefonie de la domiciliu zile înainte de data la care aceasta transmite călătorului documentele de călătorie în baza cărora călătorul poate efectua serviciile de călătorie achiziționate.

Drepturile și obligațiile Organizatorului. În cazul solicitării unor pachete de servicii de călătorie care se regăsesc în oferta proprie a agenției de turism sau în cazul în care există deja confirmare asupra rezervării din partea altor prestatori, agenția poate furniza călătorului un bon de comandă, dacă consideră necesar.

În cazul în care, vacanțe furnizori de telefonie de la domiciliu de începerea executării pachetului, agenția de turism organizatoare este contrânsă să modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie de exemplu; serviciile incluse în pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei unității de cazareprecum și cerințele speciale ale călătorului acceptate în prealabil de organizator, călătorul are posibilitatea ca, într-un termen de 5 zile să accepte modificarea propusă sau să înceteze contractul fără a plăti vreo penalitate de încetare.

Organizatorul poate modifica prețul contractului în sensul majorării sau diminuării, după caz, arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau diminuărilor de preț ale contractului şi numai dacă modificarea are loc ca urmare a schimbărilor legate de: a prețul transportului de pasageri care rezultă din costul carburanților sau al altor surse de energie; b nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse în contract, impuse de părţi terţe care nu sunt direct implicate în executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi şi aeroporturi; sau c cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Covasna

Prețurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării. Organizatorul este răspunzător de executarea serviciilor de călătorie incluse în prezentul contract, indiferent dacă aceste servicii urmează să fie furnizate de organizator sau de un alt furnizor de servicii de călătorie, cu excepția următoarelor cazuri: a când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează călătorului; b când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Organizatorul, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparaţii pe drumurile publiceneîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunţări de ultimă oră sau a neobținerii vizelor pentru toţi participanții.

Organizatorul nu este răspunzător pentru prejudiciile cauzate tranzacționarea site- urilor web ca urmare a întârzierilor curselor inclusiv chartera pierderii de bagaje şi a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice; c când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil.

vacanțe furnizori de telefonie de la domiciliu

Organizatorul are obligația să furnizeze în scris călătorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu călătorul e-mail, fax, sms etc. Organizatorul acordă asistenţă adecvată fără întârzieri nejustificate călătorului aflat în dificultate, în cazul situaţiilor de forţă majoră sau al unui eveniment pe care nici organizatorul, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita, în special prin: a furnizarea de informaţii corespunzătoare privind serviciile de sănătate, autorităţile locale şi asistenţa consulară; şi b acordarea de asistenţă călătorului în ceea ce priveşte efectuarea comunicărilor la distanţă şi sprijinirea acestuia în găsirea unor servicii de călătorie alternative.

Organizatorul are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenţă în cazul în care călătorul este cel care a provocat situaţia de dificultate în mod intenţionat sau din propria neglijenţă.

vacanțe furnizori de telefonie de la domiciliu