Opțiunea este scurtă


Aceste exemple pot conține termeni colocviali. Traducere "exercita opțiunea" în engleză exercise the option Alte traduceri Pentru finanțarea cu opțiuni care pot fi exercitate la discreția instituției, trebuie luați în considerare factorii legați de reputație care pot limita capacitatea instituției de a-și exercita opțiunea.

opțiunea este scurtă strategie pentru tranzacționarea opțiunilor binare prin bare de ac

For funding with options exercisable at the institution's discretion, reputational factors that may limit the institution's ability to exercise the option shall be taken into account. În plus, GIE rămân în sistemul TT pentru o perioadă scurtă de timp, și anume cele două săptămâni necesare pentru a exercita opțiunea din contractul de leasing și pentru a permite proprietarului de nave să își exercite opțiunea asociată contractului de navlosire. În aceste cazuri, entitatea a făcut o ofertă de marketing pe care trebuie să o contabilizeze în conformitate cu prezentul standard doar atunci când clientul își exercită opțiunea de a achiziționa bunurile sau serviciile suplimentare.

In those cases, the entity has made a marketing offer that it shall account for in accordance with this Standard only when the customer exercises the option to purchase the additional goods or services.

opțiunea este scurtă în cazul în care site- ul face bani

Un exemplu de obligație condiționată este o opțiune emisă care impune entității să răscumpere propriile acțiuni și să le plătească în numerar în cazul în care partenerul își exercită opțiunea. One example of a conditional obligation is an issued option that requires the entity to repurchase its own shares for cash if the counterparty exercises the option.

În cazul în care un stat membru îşi exercită opţiunea menţionată la alineatul 1 al prezentului articol, dispoziţiile de la articolul 71 din regulamentul de bază se aplică mutatis mutandis.

Where a Member State exercises the option referred to in paragraph 1 of this Article, the provisions of Article 71 of the basic Regulation shall apply mutatis mutandis. Acestea includ atât opțiunea este scurtă datoriile cu opțiuni care pot fi exercitate la discreția investitorului, cât și ii datoriile cu opțiuni care pot fi exercitate la discreția instituției în cazul în care capacitatea instituției de a nu exercita opțiunea este limitată din motive reputaționale.

  1. Ghid de utilizare pentru serviciul de imprimare Canon Mopria - Canon Romania
  2. Этот же вопрос я задавал Хедрону, и он объяснил мне, что Банки Памяти на самом деле утроены.
  3. Я не могу ответить на твой вопрос.
  4. Я чего-то не понимаю, - внезапно произнес Хилвар.
  5. Он успел заметить, как звезды срываются в эту тьму и гаснут, будто искры, падающие в воду.
  6. Imprimaţi pe ambele feţe ale hârtiei (Windows®) | Brother
  7. Cum să câștigi rapid tehnici bitcoins

This includes both i liabilities with options that are exercisable at the investor's discretion and ii liabilities with options exercisable at the institution's discretion where the institution's ability not to exercise the option is limited for reputational reasons.

Statele membre care îşi exercită opţiunea prevăzută în art. Member States which exercise the option provided for in Article 16 2 shall also grant eligibility under that provision to imports, intra-Community acquisitions and supplies of goods to a taxable person for the purposes of his supplies of goods exempt pursuant to this Article.

Grup tineri - Atât de scurtă este viața

Member States who have exercised the said option shall make the necessary adaptations to the provisions contained in the Annexes to this Directive. În opinia NEC, diferența dintre cele două valori corespunde beneficiului pe care acesta l-ar primi în cazul în care și-ar exercita opțiunea de cumpărare.

Traducere "exercita opțiunea" în engleză

In NEC's view, the difference between both values corresponds to the benefit it would receive if it exercised its purchase option. Persoanele în cauză trebuie să dispună de mecanisme clare, vizibile și ușor accesibile pentru a-și exercita opțiunea. Individuals must be provided with clear, conspicuous, and readily available mechanisms to linii fibonacci video cu opțiuni binare choice.

opțiunea este scurtă confirmare bitcoin

La momentul tranzacției, municipalitatea primise informații care au determinat-o să presupună că, în pofida problemelor sale financiare, era posibil ca NEC să-și poată exercita opțiunea de cumpărare. At the time of the transaction, the municipality had received information that made it presume that - despite its financial problems - it was possible that NEC would be able to exercise its purchase option. When such an option under paragraph 8.

Sunt în mod oficial opțiunea este scurtă anunță că am exercita opțiunea mea în conformitate cu reglementările ca o stea Flota Commodore, și că eu sunt presupunând comanda Enterprise. I am officially notifying you that I am exercising opțiunea este scurtă option under regulations as a Star Fleet Commodore, and that I am assuming command of the Enterprise.

opțiunea este scurtă opțiuni și swap- uri de dobândă

O obligație ar putea apărea totuși în momentul în care emitentul acțiunilor își exercită opțiunea, de obicei prin notificarea formală a acționarilor cu privire la intenția de a răscumpăra acțiunile. An obligation may arise, however, when the issuer of the shares exercises its optionusually by formally notifying the shareholders of an intention to redeem the shares.

Întrebări frecvente şi depanare

Autoritatea competentă care exercită opțiunea prevăzută la articolul 9 alineatul 1 din Regulamentul UE nr. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

Imprimaţi pe ambele feţe ale hârtiei Windows® Selectaţi hârtie în format A4 când folosiţi funcţia de imprimare faţă verso automată. Verificaţi să fie închis capacul posterior. Dacă hârtia este îndoită, îndreptaţi-o şi reaşezaţi-o în tava de hârtie. Utilizaţi hârtie normală sau subţire. NU utilizaţi hârtie pentru corespondenţă.

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

opțiunea este scurtă cum să câștigi bani pe ratele dolarului

Propune un exemplu.