Evaluarea tuturor centrelor de tranzacționare, Aflați Ghidul 2 Trade 2021 privind tranzacționarea algoritmică!


3 Strategii simple de tranzactionarea Forex

Condițiile menționate sunt stabilite avându-se în vedere modelul de tranzacționare al locului de tranzacționare și sunt cel puțin următoarele: a mecanismele de control pre-tranzacționare în ceea ce privește prețul, volumul și valoarea ordinelor și utilizarea sistemelor și mecanismele de control post-tranzacționare în ceea ce privește activitățile de tranzacționare ale membrilor; b calificările necesare ale personalului care ocupă poziții-cheie în cadrul membrilor; c testele de conformitate tehnică și funcțională; d politica de aplicare a funcționalității de anulare; e prevederile referitoare la posibilitatea ca membrii să ofere clienților proprii acces electronic direct la sistem și condițiile pe care le respectă clienții respectivi în acest caz.

Evaluarea bazată pe riscuri ia în considerare amploarea și impactul potențial al activităților de tranzacționare desfășurate de fiecare membru și perioada care a trecut de la ultima evaluare bazată pe riscuri a membrului respectiv.

cum să faci bani reali în linie

Sancțiunile respective includ suspendarea accesului la locul de tranzacționare și pierderea calității de membru. Pentru a stabili cel mai mare număr de mesaje, sunt luate în considerare următoarele: a date de intrare, inclusiv ordine și modificări sau anulări ale ordinelor; b date de ieșire, inclusiv răspunsul sistemului la datele de intrare, afișarea datelor din registrele de ordine și comunicarea fluxului post-tranzacționare care implică utilizarea independentă a capacității sistemului de tranzacționare.

opțiunea de control al răspândirii

În urma evaluării, locurile de tranzacționare informează autoritatea competentă cu privire la măsurile planificate de extindere a capacității și data de aplicare a măsurilor respective. În special, sistemul de tranzacționare evaluarea tuturor centrelor de tranzacționare conceput astfel încât să permită, atunci când este necesar, extinderea capacității într-un interval rezonabil de timp. În special, locurile de tranzacționare aplică limitele mecanismelor de reglare și monitorizează fluxul de concentrare a ordinelor pentru a detecta potențialele efecte negative asupra funcționării ordonate a pieței.

oferte de munca de la casa pisa

Planul de continuitate a activității cuprinde procedurile și modalitățile de gestionare a incidentelor perturbatoare. În acest scop, decizia locului de tranzacționare de a nu lua în considerare, în planul de continuitate a activității, riscul identificat privind indisponibilitatea sistemului de tranzacționare este documentată corespunzător și aprobată în mod explicit de către organul de conducere al locului de tranzacționare.

câștigurile pe internet pentru un profesor

Rezultatele activității de testare sunt documentate, stocate și transmise conducerii superioare a locului de tranzacționare și unităților operaționale implicate în planul de continuitate a activității.