Evaluarea opțiunii unui emitent


Domeniu de aplicare Referințe legislative, abrevieri și definiții Obligații de conformare și raportare Orientări privind factorii de risc Domeniu de aplicare Cui i se aplică? Prezentul ghid se adresează autorităților competente desemnate de fiecare stat membru în conformitate cu art.

Ce se aplică?

Ce este acela un partid politic?

Prezentul ghid oferă sprijin autorităților competente la evaluarea specificității, importanței și încadrării pe categorii a factorilor de risc în funcție de natura acestora. A fost întocmit în conformitate cu art.

Когда-то давным-давно, может быть, еще до основания Диаспара, произошло нечто, не только подорвавшее любопытство и честолюбие Человека, но и изгнавшее его со звезд обратно, домой, под прикрытие крошечного замкнутого мирка в последнем городе Земли. Человек отказался от Вселенной и вернулся в искусственное чрево Диаспара.

Prezentul ghid este elaborat în temeiul art. Scopul ghidului este de a încuraja o prezentare adecvată, concentrată și mai eficientă a factorilor de risc, într-o formă ușor de analizat, concisă și inteligibilă, sprijinind autoritățile competente evaluarea opțiunii unui emitent evaluarea specificității, importanței și încadrării pe categorii a factorilor de evaluarea opțiunii unui emitent.

Prezentul ghid nu se limitează la factorii de risc specifici unui anumit tip de entitate sau unui anumit tip de prospect.

Deși prezentul ghid se adresează autorităților competente desemnate în conformitate cu art. Prezentul ghid se adresează autorităților competente. Conform art. Autoritățile competente cărora li se adresează prezentul ghid trebuie să respecte obligația de a-l include în cadrele lor de supraveghere, după caz, și să țină seama de acesta atunci când efectuează o verificare a prospectului în conformitate cu art.

evaluarea opțiunii unui emitent

În decurs de două luni de la data publicării prezentului ghid pe site-ul ESMA în toate limbile oficiale ale UE, autoritățile competente cărora li se aplică acest ghid trebuie să informeze ESMA dacă: i respectă; În cazul în care nu respectă prezentul ghid, autoritățile competente trebuie, de asemenea, să informeze ESMA în decurs de două luni de la data publicării ghidului pe site-ul ESMA în toate limbile oficiale ale UE cu privire la motivele pentru care nu îl respectă.

Pe site-ul ESMA este disponibil un model de notificare. Modelul se completează și se transmite la ESMA.

  • Давным-давно было найдено, что без своего рода преступлений или некоторого беспорядка Утопия вскоре стала бы невыносимо скучна.
  • GHID 19/12/ - Portal Legislativ
  • Да, конечно: он был одним из первых людей, встреченных мною в Лисе.
  • Anul de lucru al pieței valutare
  • Noi câștiguri în rețea 2021
  • Наступил, наконец, момент, которого Олвин ждал так долго.
  • Число было огромным, но все же конечным, особенно если исключить все неэстетичные комбинации.
  • Plăți pentru opțiunile binare

Orientările sunt redactate cu caractere aldine și sunt urmate de paragrafe care conțin explicații. Autoritățile competente trebuie să respecte orientările și să consulte paragrafele explicative care le urmează pentru a facilita evaluarea de către acestea a factorilor evaluarea opțiunii unui emitent risc.

Atunci când analizează factorii de risc, autoritățile competente trebuie să țină seama de caracterul cumulativ al criteriilor specificității, importanței și coroborării, astfel cum prevede art.

Active reale şi active financiare [13, 26, 30, 32, 35, 37] Bogăţia materială a unei societăţi este determinată de capacităţile productive ale economiei, de bunurile şi serviciile care pot fi oferite membrilor săi. Această capacitate productivă este o funcţie a activelor reale ale economiei: pământul, clădirile, baza de cunoştinţe, maşinile şi instalaţiile care sunt folosite pentru a produce bunuri şi muncitorii a căror forţă de muncă este necesară pentru folosirea acestor resurse. Împreună, activele fizice şi "umane" generează toată gama de produse realizate şi consumate de societate. În contrast cu activele reale sunt cele financiare, cum ar fi acţiunile şi obligaţiunile.

Prin urmare, atunci când analizează prezentarea factorilor de risc, autoritățile competente trebuie să ia în calcul factorii de risc care sunt specifici, importanți și coroborați, astfel cum prevede art. Prezentarea trebuie să specifice în mod clar că toate criteriile au fost îndeplinite atunci când un factor de risc este inclus într-un prospect.

A intervenit o problemă.

Atunci când solicită explicații persoanelor responsabile pentru prospect în legătură cu prezentarea factorilor de risc, autoritățile competente trebuie să ofere persoanelor responsabile pentru prospect ocazia de a răspunde sau de a modifica prezentarea, după caz.

Această etapă a procesului de evaluare trebuie să se desfășoare sub forma unei discuții între autoritatea competentă și persoanele responsabile pentru prospect.

evaluarea opțiunii unui emitent

Dacă persoanele responsabile pentru prospect nu pot sau nu doresc să efectueze modificările necesare sau să furnizeze informații suplimentare, autoritățile competente trebuie să se prevaleze de puterile conferite de art.

De asemenea, atunci când supun analizei inteligibilitatea prezentării factorilor de risc în conformitate cu prezentul ghid, autoritățile competente pot ține seama de tipul investitorului căruia i se adresează prospectul respectiv, dacă valorile mobiliare sunt exprimate în unități de cel puțin Orientări privind factorii de risc6.

Orientări privind specificitateaOrientarea 1: Înainte de a aproba prospectul, autoritatea competentă trebuie să se asigure că specificitatea factorului de risc reiese clar din prezentare.

Почему ты не выполняешь того, что я тебе приказываю. -- спросил Олвин, когда немного опомнился от изумления. -- Запрещено, -- последовал ответ.

Emitenții care operează în același sector pot fi expuși la riscuri similare și, prin urmare, prezentările aferente acestor tipuri de emitenți pot fi, într-adevăr, similare. Aceeași logică descrisă mai sus se aplică și prezentărilor cu privire la tipuri similare de valori mobiliare. În cursul evaluării, autoritatea competentă trebuie să țină seama și de interdependențele ce pot exista între factorii de risc, de exemplu faptul că riscul asociat unei valori mobiliare poate fi mai mare sau mai mic în funcție de situația financiară a emitentului sau de calitatea creditului unui grup de active care stau la baza unei serii de efecte de comerț.

Prin urmare, prezentarea factorilor de risc trebuie să reflecte acest aspect. Autoritățile competente nu trebuie să evalueze specificitatea unui factor de risc, evaluarea specificității fiind responsabilitatea emitentului, care trebuie să se asigure că prezentarea factorului de risc demonstrează în mod clar că riscul este specific.

evaluarea opțiunii unui emitent

Autoritatea competentă trebuie să se asigure însă că specificitatea factorului de risc reiese din prezentarea factorului de risc. Orientarea cei mai eficienți roboți de tranzacționare Autoritatea competentă trebuie să pună în discuție includerea factorilor de risc care servesc exclusiv declinării responsabilității.

evaluarea opțiunii unui emitent

Atunci când este necesar, autoritatea competentă trebuie să solicite persoanelor responsabile pentru prospect să modifice respectivul factor de risc sau să solicite o explicație mai clară. Factorii de risc nu trebuie să aibă drept unic scop exonerarea de răspundere a persoanelor responsabile pentru prospect. Prezentarea factorilor de risc al cărei unic scop este declinarea responsabilității nu este, de obicei, specifică emitentului, garantului sau valorii mobiliare.

  1. Могу я положиться на тебя в этом вопросе.

Orientări privind importanțaOrientarea 3: Înainte de a aproba prospectul, autoritatea competentă trebuie să se asigure că importanța factorului de risc reiese clar din prezentare.