Moneda comercială sau acte de vânzare


Search Results

Valabil de cel mai important lucru despre opțiunile binare data Prevederi introductive Magazinul online disponibil la adresa de internet www. Prezentul Regulament se aplică atât achizițiilor efectuate prin intermediul Magazinul Online definit mai joscât și celor efectuate prin celelalte modalități puse la dispoziție de către Vânzător definit mai josconform celor menționate în continuare.

Definiții Vânzător: înseamnă Casa de Monede Romania s. Cumpărător: înseamnă orice persoană fizică, care are vârsta peste 18 ani și care efectuează o achiziție de Produse într-un scop care poate fi considerat ca neavând legătură cu activitatea sa comercială sau profesională, sau persoana juridică care efectuează o Comandă prin intermediul Magazinului Online sau printr-o altă modalitate reglementată de prezentul Regulament.

Istoric[ modificare modificare sursă ] Moneda este semnalată pe piața românească în secolul al XV-lea și se menține până în secolul al XIX-lea și a avut o valoare relativ constantă în raport cu celelalte specii monetare: la ughiul valora de aspri ; în valora 1,73 lei; după un sec. În ughiul valora bani 1,50 taleri ; în valora 20 costande ; în3 florini și 60 dinari ; în4 florini și chiar mai mult; în valora bani. În secolele al XV-lea - al XVIII-lea, a fost moneda dominantă și a constituit împreună cu talerul de diferite specii, olandez sau german sistemul comercial al vremii, cu putere eliberatorie recunoscută de vistierie vezi Condica Vistieriei Țării Românești. Datorită intensei circulații pe piața comercială românească, ughiul a îndeplinit și funcția de unitate metrologică.

Magazin Online: înseamnă magazinul online disponibil la adresa de internet www. Regulament: înseamnă prezentul document conținând termenii și condițiile de utilizare a Magazinului Online și condițiile generale de afaceri ale Vânzătorului. Comandă: înseamnă declarația de intenție a Cumpărătorului de a încheia un Contract de Vânzare la distanță cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță, precizând Produsele pe care Cumpărătorul dorește să le achiziționeze și datele Cumpărătorului necesare pentru încheierea și realizarea Contractului de Vânzare la distanță.

Contractul de vânzare reglementează Produsul, caracteristicile sale principale, prețul, costurile de expediere, ambalare etc. Comunicări comerciale: înseamnă mijloace de informare periodică, electronice sau în formă tipărită, orice tip de mesaj trimis ex. XIII al Regulamentului, utilizând formularul de comandă existent la adresa de internet www.

În cazurile reglementate la literele ab și d de mai sus, pe formularul de comandă, Cumpărătorul completează numele și prenumele său, adresa de domiciliu, numărul de telefon și adresa de e-mail. În situația reglementată la litera a de mai sus: i în cazul apariției unor erori vizibile în datele introduse de exemplu, formatul incorect al adresei de e-mail sau numărul de telefon incorect, adresa lipsăCumpărătorului nu i se va permite să trimită Comanda fără corecția necesară; ii înainte de trimiterea propriu zisă a Comenzii, Cumpărătorul va fi întotdeauna invitat, prin aplicația de internet, să verifice datele introduse sau să le corecteze.

Cumpărătorul este obligat să menționeze în Comandă și numărul său de client, dacă i-a fost alocat în prealabil de către Vânzător. Prin transmiterea Comenzii, prin oricare dintre modalitățile de mai sus, Cumpărătorul confirmă faptul că este de acord cu utilizarea comunicării la distanță, că a fost informat în legătură cu toate formalitățile de încheiere a Contractului de Vânzare, că a luat cunoștință de prevederile Regulamentului, care sunt parte integrantă a Contractului de Vânzare, pe care le acceptă și se obligă să le respecte.

Obiectul Comenzii îl reprezintă Produsul individual, respectiv, în cazul Produselor care sunt parte componentă a unei colecții, Produsul comandat inițial și celelalte piese ale aceleiași colecții. Dacă Cumpărătorul moneda comercială sau acte de vânzare exercită dreptul menționat la articolul VII din Regulament, de a se retrage din Contractul de Vânzare în ceea ce privește prima piesă a colecției, se va consideră că, Cumpărătorul comandă și celelalte exemplare ale aceleiași colecții menționate în Ofertă, care îi vor fi trimise Cumpărătorului periodic, la intervalele menționate în Ofertă.

Cumpărătorul are posibilitatea să solicite oricând Vânzătorului oprirea trimiterii exemplarelor colecției, prin aplicarea procedurii menționate la articolul VII al Regulamentului. Vânzătorul va confirma primirea Comenzii, prin transmiterea unui mesaj către Cumpărător prin intermediul unui mijloc de comunicare la distanță, pe baza datelor de contact puse la dispoziție de către Cumpărător.

În cazul în care Vânzătorul înțelege să nu onoreze Comanda, mesajul de confirmare a primirii Comenzii va conține, totodată informații privind refuzul Comenzii și motivele acestui refuz.

În cazul în care Comanda a fost plasată prin intermediul altor mijloace decât Magazinul Online ex. Confirmarea acceptării comenzii, împreună cu Regulamentul vor fi păstrate la Vânzător cel puțin până la data încetării contractului de vânzare- încheiat în baza respectivei Comenzi. În cazul în care, în această perioadă, Cumpărătorul solicită accesul la Comanda sa confirmată, Vânzătorul va retrimite confirmarea Comenzii, împreună cu Regulamentul, în format.

Regulament nr. Pe teritoriul României, încasările, plăţile, compensările, transferurile, creditările, precum şi alte tranzacţii financiare şi de capitaluri între persoanele juridice rezidente şi între acestea şi persoane fizice rezidente se realizează numai în moneda naţională leu. Operaţiunile valutare se pot efectua numai între rezidenţi şi nerezidenţi şi numai prin conturi deschise în România, la societăţi bancare autorizate de Banca Naţională a României să efectueze astfel de operaţiuni.

În cazul în care Cumpărătorul solicită accesul la aceste documente într-o altă formă ex. Cumpărătorul ia cunoștință de faptul că pot apărea cazuri, rare, când, din pricina moneda comercială sau acte de vânzare erori tehnice, prețul Produselor din Ofertă este specificat în mod greșit; într-un astfel de caz, Vânzătorul are dreptul să refuze Comanda și totodată să îl informeze pe Cumpărător în legătură cu această situație și cu prețul corect al respectivului Produs.

Ughi - Wikipedia

Campanii promoționale Informațiile privind campaniile promoționale specificate pe site-ul web al Vânzătorului sau în alte materiale promoționale includ întotdeauna perioada de valabilitate a acestora, precum și condițiile în care aceasta poate înceta înainte de expirarea perioadei de valabilitate. În cazul unei campanii promoționale, Vânzătorul își rezervă dreptul de a stabili cantitatea maximă a unor anumite Produse pe care le poate cumpăra un Cumpărător, respectiv poate stabili că un Cumpărător are dreptul să cumpere doar o singură bucată dintr-un anumit Produs.

Vânzătorul îi va informa pe potențialii cumpărători în legătură cu acest lucru prin intermediul Materialelor de prezentare a ofertei promoționale. Livrarea întârziată din orice motiv independent de Vânzător, a unui colet trimis la timp, nu autorizează Cumpărătorul să solicite compensații sau reduceri pentru nerespectarea termenului de livrare.

Vânzătorul garantează ambalarea corespunzătoare a Produselor astfel încât, Produsele comandate să fie livrate Cumpărătorului în bună stare. La primirea Comenzii, Cumpărătorul trebuie să verifice starea coletului expediat.

Termeni și condiții

În cazul nerespectării acestei proceduri de către Cumpărător, Vânzătorul nu va accepta reclamații privind eventuala deteriorare a Produsului de către entitatea care a efectuat livrarea, în acest caz Vânzătorul fiind exonerat de orice răspundere.

Prețul de achiziție și condițiile de plată. Rezerva dreptului de proprietate.

moneda comercială sau acte de vânzare

Oferta privind o anumită colecție include, totodată, informații clare privind restul pieselor din colecție. În situația în care între momentul plasării Comenzii de către Cumpărător și momentul livrării Produselor de către Vânzător intervine o majorare a prețului Produselor ex.

Împreună cu prețul de achiziție, Cumpărătorului i se pot factura și taxe pentru utilizarea unei metode de plată taxabile ex. Suma aferentă cheltuielilor de transport, ambalare și taxei pentru utilizarea unei metode de plată taxabile este menționată în Ofertă, iar Cumpărătorul își exprimă acordul cu privire la aceasta prin transmiterea Comenzii.

moneda comercială sau acte de vânzare

În situația colecțiilor a căror livrare se extinde pe perioade lungi de timp, este posibilă majorarea costurilor de livrare, în cazul în care furnizorul acestor servicii aplică o astfel de majorare, Cumpărătorul urmând a fi informat cu privire la astfel de majorări.

Achitarea prețului de achiziție, a costurilor pentru transport și ambalare și a taxei pentru utilizarea unei metode de plată taxabile ex.

Pentru Produsele care fac parte dintr-o colecție și reprezintă prima piesă din respectiva colecție sunt acceptate doar modalitățile de plată reglementate la punctele i — iii de mai sus. În cazul Produselor în cazul cărora s-a optat pentru plata la un anumit termen de la livrare, conform punctului iv de mai sus, dacă Cumpărătorul, fără a se retrage din Contractul de Vânzare conform prevederilor art.

moneda comercială sau acte de vânzare

Totodată, în cazul neachitării sumelor restante în termen de 30 de zile de la scadență, Vânzătorul va angaja o agenție de colectare a creanțelor pentru recuperarea sumelor datorate de către Cumpărător, caz în care Cumpărătorul va datora Vânzătorului și contravaloarea cheltuielilor efectuate de acesta din urmă în vederea recuperării creanțelor sale.

Prin transmiterea unei Comenzi și optarea pentru modalitatea de plată menționată la punctul iv de mai sus — plata prețului la 21 zile de la facturarea Produselor, Cumpărătorul declară că a citit, a înțeles, acceptă și își asumă toate obligațiile ce decurg din aceasta. Prin transmiterea Comenzii și acceptarea Regulamentului, Cumpărătorul este de acord ca Vânzătorul să emită și să trimită facturi în format electronic la adresa de e-mail furnizată de Cumpărător prin Comandă.

moneda comercială sau acte de vânzare

Indiferent de modul de livrare, Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra Produselor comandate, abia după achitarea integrală a prețului de achiziție. Până la achitarea integrală a prețului de achiziție, Produsele rămân în proprietatea Vânzătorului. V din prezentul Regulament. Retragerea din Contract și returnarea Produselor Cumpărătorul are dreptul să se retragă din orice Contract de Vânzare încheiat, fără justificarea motivului, în termen de 14 zile de la data intrării în posesia fizică a Produselor livrate de Vânzător, în baza Contractului de Vânzare aferent sau, în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură Comandă produse multiple care vor fi livrate separat, de la data la care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului produs.

Formularul tipizat pentru retragerea din Contractul de Vânzare este la prezentul Regulament. Totodată, Cumpărătorul are dreptul de a face orice altă declaraţie neechivocă în care îşi exprimă decizia de retragere din contract.

moneda comercială sau acte de vânzare

Cumpărătorul poate notifica Vânzătorul cu privire la decizia de retragere din Contractul de Vânzare, în scris, lucrați de la casa milano sud- vest moneda comercială sau acte de vânzare de contact sau la adresa de e-mail a Vânzătorului, sau, după caz, prin apelarea la numărul de telefon al Vânzătorului menționat în art.

XIII al prezentului Regulament. Vânzătorul va comunica Cumpărătorului, fără întârziere, prin adresa de e-mail furnizată prin Comandă, confirmarea de primire a deciziei de retragere a acestuia.

Act legislativ

În cazul în care Cumpărătorul face uz de dreptul de retragere, acesta este obligat să înapoieze Produsele primite de la Vânzător, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat Vânzătorului decizia sa de retragere din contract. Termenul este respectat dacă Produsele sunt trimise înapoi de Cumpărător înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

Cumpărătorul va păstra documentul care confirmă trimiterea coletului. Costurile de returnare vor fi suportate de Cumpărător.

Suspense: An Honest Man / Beware the Quiet Man / Crisis

XI al prezentului Regulament. Produsele returnate trebuie să fie în aceeași stare în care au fost primite de la Vânzător.

  1. Ce reprezintă banii?
  2. Demo de opțiuni binare 60 de secunde

În cazul în care Cumpărătorul returnează Vânzătorului Produsele fără ambalajul original de protecție capsulăparte integrantă a Produsului spre exemplu, în cazul monedelor și fără documentele care le-au însoțit la livrare certificate de calitate etc. Vânzătorul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care Cumpărătorul a ales, în mod explicit, un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de Vânzător. Vânzătorul poate amâna rambursarea până la data recepţionării Produselor care au făcut obiectul deciziei de retragere sau până la momentul primirii unei dovezi din partea Cumpărătorului conform căreia acesta a trimis produsele către Vânzător, luându-se în considerare data cea mai apropiată.

Înapoierea Produselor către Vânzător, în ambalajul original de protecție capsulăînsoțite de documentele atașate la livrare și de factura primită de la Vânzător, în original, vor accelera returnarea sumelor ce cum să faci bani în vest rambursare către Cumpărător.

Banca Naţională a României - Act legislativ

Vânzătorul va returna suma achitată de Cumpărător folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de Cumpărător pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care Cumpărătorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată, prin notificare trimisă Vânzătorului, în scris, la adresa de contact sau adresa de e-mail a Vânzătorului, menționate în art.

XIII din prezentul Regulament, şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina Cumpărătorului plata de comisioane în urma rambursării. Răspunderea pentru vicii, regulamentul de reclamație Vânzătorul răspunde de viciile pe care Produsele le prezintă în momentul predării moneda comercială sau acte de vânzare Cumpărător, conform art.

Răspunderea Vânzătorului privind garanţia legală de conformitate este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea Produsului. Pentru Produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2 ani, termenul anterior menționat se reduce la această durată.

Garanția nu se referă la deteriorarea care s-a produs ca urmare a manipulării incorecte a Produselor, sau în urma unei alte intervenții inadecvate. Vânzătorul acordă Cumpărătorului garanție pe viață pentru calitatea și autenticitatea materialului prețios aur și argint din care sunt confecționate Produsele.

Obiecte de Arta, de Colectie, Antichitati, Vintage in Suceava - monede

În cazul în care, la primirea Produselor de către Cumpărător, acestea vor prezenta defecte nu au calitatea și proprietățile prezentate de Vânzător, nu sunt livrate în cantitatea sau greutatea corespunzătoare etc. Rezilierea contractului se va realiza conform dispozițiilor articolului VII din prezentul Regulament. Aceleași drepturi îi revin Cumpărătorului în cazul în care viciile Produselor apar în perioada de garanție stabilită prin prezentul Regulament.

Cumpărătorul este obligat să verifice Produsele livrate, imediat după primire, fără tergiversări inutile și să informeze Vânzătorul cu privire la viciile constatate, în cel mai scurt timp, posibil de la livrare.

Termeni și condiții | Casa de Monede

În cazul în care viciile Produselor apar mai târziu, Cumpărătorul este obligat să informeze Vânzătorul cu privire la acestea fără tergiversări inutile, în cel nai scurt timp, posibil, de la constatare. În sesizare, Cumpărătorul trebuie să descrie suficient de precis viciile constatate ale Produselor și să menționeze informațiile necesare identificării Cumpărătorului și Produselor vizate de sesizare, inclusiv numărul Comenzii.

În acest interval nu este inclusă perioada necesară efectuării unei expertize de specialitate cu privire la viciul reclamat. În cazul în care Cumpărătorul solicită o reducere din prețul de achiziție moneda comercială sau acte de vânzare Produsului, Vânzătorul este cel care va decide cu privire la cuantumul acesteia.