Opțiune articol


opțiune articol

Aceste exemple pot conține termeni colocviali. Traducere "opțiunea prevăzută la articolul" în germană Möglichkeit nach Artikel Wahlmöglichkeit des Artikels Alte traduceri În cazul entităților, această dispoziție se aplică numai dacă entitatea nu și-a exercitat opțiunea prevăzută la articolul 4 alineatul 3.

opțiune articol

Im Falle einer Einrichtung gilt dies nur, sofern die Einrichtung nicht von der Möglichkeit nach Artikel 4 Absatz 3 Gebrauch gemacht hat. Trebuie stabilite, pentru anulplafoanele bugetare aplicabile plăților directe excluse din schema de plată unică pentru statele membre care recurg, înla opțiunea prevăzută la articolul 87 din Regulamentul CE nr. De asemenea, în iulieGrecia a decis să utilizeze, pentru anulopțiunea prevăzută la articolul 69 alineatul 1 din Regulamentul CE nr.

BEST SCREEN RECORDER FREE FOR PC/LAPTOP

Totuși, acesta continuă să se aplice până la 31 decembrie în ceea ce privește statele membre care au făcut uz de opțiunea prevăzută la articolul 4 alineatul 1 al doilea paragraf din regulamentul respectiv. Sie gilt jedoch bis zum Dezember weiterhin für die Mitgliedstaaten, die die Möglichkeit gemäß Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 2 der genannten Verordnung in Anspruch genommen haben.

Despre Optiuni Binare - Pareri Optiuni Binare Opțiune De Tranzacționare Binară Informatiile pe care ti le-am oferit pana acum sunt menite sa iti permita sa intelegi cat mai bine cum functioneaza aceasta nisa de piata. Cum să câștigați de pe internet volumul comerțului zilnic al eterului câștigarea de opțiuni binare Broker bitcoin sydney În primul rând, acest tip de produs poate crea rapid dependență, mai ales pentru pasionații de piață.

Rubrica se completează numai în cazul unui raport final de execuție, opțiune articol când programul operațional este cofinanțat prin FEDER sau prin FSE, în care se recurge la opțiunea opțiune articol la articolul 34 alineatul 2 din Regulamentul CE nr.

În cazul în care un stat membru a utilizat opțiunea prevăzută la articolul 59 sau la articolul 71f din Regulamentul CE nr.

opțiune articol

În cazul în care un opțiune articol membru utilizează opțiunea prevăzută la articolul Nimmt ein Mitgliedstaat opțiune articol Möglichkeit nach Artikel 22 in Anspruchso în cazul în care un stat membru recurge la opțiunea prevăzută la articolul 6 alineatul 5 : din valoarea dobânzilor anualizate sau a altor venituri relevante; wenn ein Mitgliedstaat von der Wahlmöglichkeit des Artikels 6 Absatz 5 Gebrauch macht: auf den Betrag der auf Jahresbasis umgerechneten Zinsen oder anderer relevanter Erträge; În special, articolul 1 alineatul 7 din poziția comună privind articolul 22a litera a din directivă prevede că utilizarea excluderii voluntare nu poate fi combinată cu opțiunea prevăzută la articolul 19 litera b.

Insbesondere Artikel 1 Nummer 7 des Gemeinsamen Standpunkts bezüglich Artikel 22a Opțiune articol a der Richtlinie schreibt vor, dass die Inanspruchnahme der Opt-out-Klausel nicht mit der in Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b vorgesehenen Möglichkeit kombiniert werden kann.

opțiune articol

Atunci când un stat membru utilizează opțiunea prevăzută la articolul 22 alineatul 2plafonul național stabilit la anexa II pentru statul membru respectiv pentru anul respectiv poate fi depășit cu cuantumul calculat în conformitate cu alineatul respectiv. Macht ein Mitgliedstaat von der in Artikel 22 Absatz 2 vorgesehenen Möglichkeit Gebrauchso darf die in Anhang II festgesetzte nationale Obergrenze für diesen Mitgliedstaat im betreffenden Jahr um den gemäß besagtem Absatz berechneten Betrag überschritten werden.

Mai multe informații Informații despre actualizarea cumulativă Remedierea rapidă care rezolvă această problemă este inclus în pachetul de actualizare cumulativă 2 pentru BizTalk Server Pentru mai multe informații despre cum se obține pachetul de actualizare cumulativă, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în baza de cunoștințe Microsoft: Pachetul de actualizare cumulativă 2 pentru BizTalk Server Informații despre registry Important Această secţiune, metodă sau activitate conţine paşi care vă spun cum să modificaţi registry-ul. Țineți cont că pot apărea probleme grave dacă modificaţi incorect registry-ul. Prin urmare, asiguraţi-vă că urmaţi aceşti paşi cu atenţie.

Informații și evaluări privind implementarea YEI în cazul în care se utilizează opțiunea prevăzută la articolul alineatul 4 din Regulamentul UE nr. Die in Artikel 22 Absatz 1 vorgesehene Möglichkeit ist eine Abweichung vom Grundsatz der wöchentlichen Höchstarbeitszeit von 48 Stunden, die als Durchschnitt innerhalb eines Bezugszeitraums berechnet wird.

Statele membre care doresc să recurgă la opțiunea prevăzută la articolul menționat ar trebui să poată face dovada existenței unui astfel de sistem și să demonstreze necesitatea eventualelor derogări de la dispozițiile titlului V capitolul I din regulamentul respectiv.

Nu prea aveam cu ce să ne luptăm și nici unde să fugim. Toți speram că va trece în câteva luni și că vom reveni la normal. S-au tăiat cheltuieli, s-au redus așteptările, s-au desenat curcubee, s-au cumpărat măști. Și timpul a trecut, iar odată cu subțierea resurselor în această hibernare, am înțeles că normalitatea s-a schimbat. Așa că, dacă nu vreți să aveți o mică afacere gestionând defectuos una mare vorba banculuiaceastă reașezare a business-ului trebuie realizată pe baze bine fundamentate.

Mitgliedstaaten, die von der Möglichkeit nach dem genannten Artikel Gebrauch machen wollen, sollten nachweisen können, dass sie über ein solches System verfügen und etwaige Abweichungen von Titel V Kapitel I der Verordnung notwendig sind. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

opțiune articol

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat opțiuni binare hyip acest sens.

opțiune articol

Propune un exemplu.