Dreptul clientului la o opțiune, 2. ACCESUL LA SERVICIILE VODAFONE


dreptul clientului la o opțiune

Vodafone va face publice și va comunica pe orice cale Clientului condiţiile specifice de oferire a oricărui nou serviciu Vodafone la solicitarea activării unui asemenea nou serviciu de către Client. Ambele părţi declară că înţeleg să acţioneze cu bună credinţă atât la încheierea contractului, cât și pe tot timpul executării sale.

Serviciile furnizate de Vodafone sunt: 1. Servicii de Date sunt servicii de acces la Internet și transmisii de date pe Echipamentul Terminal oferite de Vodafone prin intermediul reţelei sale de comunicaţii mobile.

Serviciul de Roaming reprezintă un serviciu suplimentar care oferă Clientului posibilitatea de a beneficia de servicii de comunicaţii electronice date si voceprin intermediul unei alte reţele, în baza unui acord comercial încheiat între Vodafone şi operatorul acelei alte reţele, atunci când Clientul nu se află în aria de acoperire geografică a Reţelei Vodafone România. Serviciul de Roaming minute, SMS, trafic de internet mobil este acordat Clientului în condiţiile unei utilizări normale de ex.

Activarea serviciului de Roaming nu se face automat, ci la cererea Clientului şi în urma evaluării riscului său financiar de către Vodafone conform art. Informaţii privind lista actualizată a ţărilor în care este posibilă folosirea acestui serviciu, precum şi tarifele aplicabile, pot fi accesate de Client pe pagina de internet www.

Vodafone nu răspunde de calitatea serviciilor de roaming puse la dispoziţia Clientului de către partenerii săi din străinătate. Programul de Loialitate constă în oferirea unor avantaje, reduceri, discounturi pentru recompensarea fidelităţii Clientului. Acest program reprezintă un beneficiu cu caracter neobligatoriu acordat de Vodafone Clientului, nu este un beneficiu în bani ci numai în servicii și poate fi oricând retras sau modificat de către Dreptul clientului la o opțiune pe durata executării contractului.

Numărul de telefon. Clientului îi va fi repartizat un număr de telefon cu excepția cazului în care Clientul face o cerere de portare în Rețeua Vodafone, din Rețeaua altui operatornumăr de telefon față de care Clientul va avea doar un drept de folosință nu de proprietate netransferabil. În aceste condiții, modificarea Numărului de telefon nu poate constitui motiv de încetare a Contractului din partea Clientului și nici nu-i conferă acestuia dreptul la despăgubiri.

Numărul de telefon opțiune bună Clientului nu poate face obiectul unei tranzacţii, nu poate fi vândut bitcoin anulat, cumpărat de la ţerti sau închiriat. Orice astfel de operaţiune se consideră fraudă, Vodafone având dreptul de a dreptul clientului la o opțiune numărul respectiv de telefon cât şi de a restricționa accesul la serviciile Vodafone, cu notificarea prealabilă a Clientului.

Clientul va avea acces la serviciile Vodafone în termen de maxim 7 șapte zile de la data semnării prezentului contract sau de la data alegerii oricărui nou serviciu, dreptul clientului la o opțiune excepţia cazului în care părţile, de comun acord, stabilesc dreptul clientului la o opțiune, după primirea de către Vodafone a documentaţiei solicitate, a unor informaţii despre starea financiară și a depozitului de garanţie, atunci când este cazul.

Prin activare dreptul clientului la o opțiune înţelege accesul Clientului la serviciile Vodafone solicitate în baza prezentului contract. Prin activarea Serviciilor de voce, Clientul are acces la servicii de voce naţionale şi internaţionale.

În cazul portării, data activării numărului portat este data la care s-a realizat portarea. Accesul la numărul unic pentru apeluri de urgenţă Vodafone oferă acces la numărul unic pentru apeluri de urgenţă în mod nelimitat și gratuit cu condiţia introducerii unei cartele SIM în telefonul mobil cartela SIM nu trebuie să fie autentificată în reţea.

Apelul către numărul implică și transmiterea informaţiilor de localizare a apelantului. Suma solicitată de Vodafone diferă în funcţie de Planul Tarifar și Extraopțiunile alese de Client cât și de subvenția acordată pentru Echipamentul Terminal. Suma depusă cu titlu de garanţie nu este purtătoare de dobândă și va fi returnată Clientului, la cererea sa, după dreptul clientului la o opțiune interval de minim 6 luni de la constituire, în cazul în care acesta face dovada credibilităţii sale prin efectuarea cu regularitate a plăţilor facturilor emise de Vodafone minim ultimele 6 facturi anterioare datei la care se solicită returnarea sumeidar nu mai târziu de 24 de luni de la constituire.

Vodafone are dreptul să reţină din această garanţie orice sume datorate de Client în baza prezentului contract.

  1. Pachetul contine: 1.
  2. În același timp, oferă clienţilor posibilitatea de a profita de pe urma tendinţei opuse de pe piaţa valutară.
  3. Впереди была еще одна дверь которая, однако, при их приближении не отворилась.
  4. Termeni și condiții | Orange
  5. Часть ответа я получил от Хедрона, когда он объяснял мне, как люди, проектировавшие Диаспар, приняли меры, чтобы защитить город от вырождения.
  6. В первые дни световой зайчик был очень удобным гидом, но вскоре Олвин настолько напрактиковался в настройке координат, что подсказка эта стала ему уже не нужна.

Din plata în avans se scad facturile ce se vor emite până la epuizarea sumei constituite ca plată în avans. Limita de Credit Serviciul prestat în avans reprezintă un credit acordat Clientului.

dreptul clientului la o opțiune

În vederea garantării plăţii obligaţiilor contractuale, limita de credit acordată Clientului, se stabilește în funcţie de valoarea serviciilor consumate de Client în ultima lună, de valoarea abonamentului și de bonitatea Clientului. Neplata sumelor specificate la art.

Reconectarea Vodafone nu percepe o taxă administrativă pentru reconectare. Reconectarea nu da dreptul la promotii anterioare sau existente la momentul reconectarii si la beneficiile din programul de loialitate acumulate anterior deconectarii.

Contractul se va considera reactivat si toate prevederile initiale ale acestuia se aplica corespunzator, cu exceptia promotiilor ofertei de servicii si a beneficiilor din programul de loialitate acumulate anterior deconectarii. Perioada minima initiala agreata la incheierea contractului nu include perioada in care Numărul a fost deconectat.

dreptul clientului la o opțiune

In cazul in care in oferta Vodafone nu mai este disponibil abonamentul de pe Contractul initial, Clientul va alege un abonament din portofoliul actual de produse si servicii. Clientului îi poate fi alocat un alt număr de telefon la reconectarea serviciilor în cazul în care numărul initial alocat a fost realocat altui client sau nu mai este disponibil din alte considerente, ca de exemplu, ca urmare a incetarii perioadei de carantina de 60 de zile. Restricţionarea se face întotdeauna cu notificarea în prealabil a Clientului.

Tarifarea din reţeaua Vodafone pentru apelurile internaţionale se face în funcţie de ţara și zona de tarifare din care face parte prefixul numărului de telefon pe care Clientul dorește să îl apeleze, informaţie disponibilă pe www. Gestionarea traficului 2. Procedura de gestionare a traficului.

Termeni şi condiţii generale persoane fizice - cumparpenet.ro

Prin intermediul serviciilor de date Vodafone, Clienţii au dreptul de a accesa și distribui informații și conținut, de a utiliza aplicații și servicii compatibile cu terminalele utilizate de aceştia. Prevederile de mai sus nu limitează dreptul Vodafone de a aplica măsuri rezonabile de gestionare a traficului.

Acestea reprezintă o serie de proceduri tehnice întreprinse pentru a gestiona traficul în Rețea şi pentru a îmbunătăţi experienţa utilizatorului final.

Obiectivul gestionării rezonabile a traficului contribuie la o utilizare eficientă a resurselor Reţelei Vodafone, precum și la o optimizare a calității globale de transmitere a datelor care să răspundă cu cerințele de calitate tehnică.

Măsurile rezonabile de gestionare a traficului sunt nediscriminatorii și proporționale și nu se bazeză pe considerații de ordin comercial. Orice diferenţiere în aplicarea măsurilor de gestionare a traficului se bazează pe cerințe obiective de ordin tehnic de exemplu, timpul de latență, variația întârzierii de transfer a pachetelor de date, pierderea pachetelor de date și lărgimea de bandă.

Ca măsură rezonabilă, Vodafone are dreptul, de asemenea, de a aplica tehnici de compresie a datelor care reduc dimensiunea unui fișier de date fără vreo modificare a conținutului ceea ce permite o utilizare mai eficientă a resurselor limitate și este în interesul Clienţilor acela de a reduce volumul de date, de a spori viteza și de a îmbunătăți experiența de utilizare a conținuturilor, a aplicațiilor sau a serviciilor de date.

ING Bank lansează o opţiune care permite clienţilor să îşi creeze un card de credit virtual

Gestionarea rezonabilă a traficului nu implică tehnici care să monitorizeze conținutul specific al traficului de date. Excepţii justificate.

Efectele gestionării traficului. Măsurile de gestionare a traficului întreprinse de Vodafone sunt dreptul clientului la o opțiune proporţional cu situaţia care le-a generat şi pot duce la: blocarea anumitor conținuturi, aplicații sau servicii de exemplu, declarate ilicite, furnizate de terţi neautorizaţi pentru a desfăşura anumite activităţi etc întreruperea temporară a sesiunii de date scăderea vitezei de transfer a datelor în situaţii de congestie a Reţelei transmiterea de date cu caracter personal sau a unor date de trafic ale Clientului către autorităţile competente, în baza unei solicitări transmise de acestea 2.

Efectele depăşirii volumului de date inclus în abonament. În cazul depășirii volumului de date inclus în pachetul de servicii achizitionat, se aplică fie reducerea automată a vitezei de trafic, fie tarifarea suplimentară în funcţie de caracteristicile planului tarifar ales. Serviciul de access la internet şi alte servicii. Ţinând cont de limitările tehnologice existente, serviciile de voce accesate simultan cu cele de acces la internet, pot afecta calitatea serviciilor de acces la internet inclusiv prin întreruperea sesiunii de date.

Calitatea serviciilor Traficul in Rețeaua Vodafone este monitorizat zilnic, la nivel orar, pe toate nodurile importante de Rețea, respectiv circuitele de interconectare ale acestora, in baza standardelor de calitate stabilite pentru fiecare serviciu in parte.

Vodafone nu garantează o viteză minimă a traficului de date specifică fiecărui tip de tehnologie. Viteza traficului de date disponibilă în mod normal diferă de viteza maximă permisă pentru fiecare tip de tehnologie şi este determinată de următorii factori: pachetul de acces la internet ales de Client, echipamentul terminal utilizat de Client, poziţia Clientului în aria de acoperire a celulei şi volumul traficului într-o anumită celulă de comunicații radio dat de număr variabil de utilizatorii finali activi, condiţii meteorologice, caracteristici geografice etc.

Termenul de remediere a deranjamentelor pentru serviciile de date şi voce în spaţiu deschis outdoor este de cel mult 24 de ore de la data primirii reclamaţiei cu excepţia situaţiilor care nu sunt sub controlul Vodafone, dar nelimitat la: Probleme de alimentare cu energie a site-urilor datorate avariilor in rețelele furnizorilor de energie; Probleme privind accesul la site-uri, cum ar fi restrictiile impuse de proprietarii locaţiilor unde sunt amplasate echipamentele de comunicații sau probleme cauzate de conditiile meteorologice.

Portabilitate 2.

Opţiuni valutare

În cazul Portarii unui Client din Rețeaua Vodafone in Rețeaua unui alt furnizor de comunicații electronice, acesta va avea dreptul de a păstra Numărul de telefon. Sunt considerate servicii adiţionale serviciile de voce, fax sau date care sunt activate peste Serviciul de voce mobilă sau fixă, folosind aceeași Cartelă SIM.

În cazul în care Clientul solicită încetarea sau portarea contractului pentru Serviciul de voce mobilă sau fixă pentru un număr ce are un Serviciu adiţional activat voce, fax, date, etcServiciul adiţional se va rezilia odată cu rezilierea sau portarea Serviciului de voce mobilă sau fixă.

Pentru a beneficia în continuare de serviciul adiţional, Clientul va avea posibilitatea de a muta gratuit acest serviciu pe alt număr al său.

Pentru a se efectua această mutare, Clientul trebuie să solicite către Vodafone această modificare cel târziu la momentul închiderii sau portării serviciului de voce mobilă sau fixă. Vodafone nu răspunde pentru daune, oricare ar fi acestea, cu excepţia cazului prevăzut la art.

dreptul clientului la o opțiune

Echipamentele Terminale comercializate de Vodafone sunt blocate în reţeaua Vodafone. Vodafone se supune Codului de conduită pentru stabilirea condițiilor standard de deblocare a terminalelor blocate în rețelele de comunicații mobile din România. Detalii cu privire la acest cod se găsesc în documentul TCG, la adresa www. Pentru Echipamentele Terminale blocate în reţea, achiziţionate cu abonament Vodafone se percepe o taxă de deblocare care diferă în funcţie de momentul la care se face cererea de deblocare a telefonului înainte de expirarea perioadei minime contractuale sau după expirarea acesteia.

Echipamentele Terminale se deblochează prin depunerea unei cereri într-unul din magazinele Vodafone, alături de un document care să justifice achiziţionarea Echipamentului Terminal de la Vodafone de ex. Factură achiziţie Echipament Terminal. Deblocarea unui Echipament Terminal achiziţionat cu abonament se poate efectua în service-ul autorizat Vodafone sau prin cod deblocare, contra taxei de: dreptul clientului la o opțiune EUR TVA inclus dacă se dorește deblocarea până la împlinirea a 12, respectiv 24 luni de la achiziţionarea Echipamentului Terminal perioada contractuală ; 10 EUR TVA inclus dacă se dorește deblocarea după împlinirea a 12, respectiv 24 luni de la achiziţionarea Echipamentului Terminal.

Deblocarea Echipamentului Terminal se va efectua în maxim 15 zile lucrătoare de la solicitare dacă există resursele tehnice de deblocare. Pentru Echipamentele Terminale achiziţionate independent de serviciile de comunicaţii Vodafone nu se percepe taxă de deblocare. Extraopţiunea pentru Asigurarea Echipamentului Terminal. Asigurătorul va comunica direct Clientului, la adresa de facturare menţionată în contractul de servicii Vodafone, într-un termen de maxim 7 șapte zile lucrătoare de la data dreptul clientului la o opțiune acestuia, acceptarea încheierii Asigurării.

Termenii și condiţiile Asigurării, inclusiv tarifele primele de asigurare percepute pentru Asigurare, au fost puse de către Vodafone la dispoziţia Clientului înainte de semnarea contractului de servicii Vodafone și devin aplicabile după comunicarea acceptului de către Asigurător.

dreptul clientului la o opțiune

Clientul este de acord ca după comunicarea acceptului Asigurătorului să plătească tariful prima de asigurare lunar către Vodafone, în calitate de intermediar al Asigurătorului, inclus în factura de servicii Vodafone.

Garanția legală. Echipamentul Terminal achiziţionat beneficiază de garanţie legală, conform legii, astfel cum este aplicată de fiecare producator în parte. Clientul primește odată cu Echipamentul Terminal atât factura de achiziţie cât şi certificatul de garanţie emis de producător. Producătorul are obligaţia de a asigura service-ul postvânzare, în mod direct sau prin reprezentanţii săi autorizaţi.

Pentru a beneficia de garanţia legală Clienții sunt obligați să prezinte, în original, documentele menţionate mai sus certificatul de garanţie şi factura de achiziţie. Serviciile Vodafone sunt tarifate conform Pachetului de Servicii achiziționat de către Client. Vodafone își rezervă dreptul de a introduce oricând, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, taxe și tarife pentru oricare nou serviciu oferit Clientului. Tarifele și modul de aplicare a acestora sunt prezentate în documentul CCP.

Planul Tarifar ales de către Client se menţine pe o perioadă minimă a contractului şi nu poate fi schimbat decât cu un Plan Tarifar din aceeasi categorie cu cea a Planului Tarifar inițial dar de o valoare mai mare, disponibil în oferta naţională la momentul solicitării Clientului. Tariful pentru serviciile de voce reprezintă contravaloarea convorbirilor iniţiate și se calculează prin taxare la secundă cu excepţia primului minut de convorbire care se taxează prin rotunjire la un minut.

Opţiuni valutare - AKCENTA CZ

Apelul în reţea reprezintă un apel realizat către numerele de mobil și fix din reţeaua Vodafone. Apelul naţional reprezintă un apel realizat către orice reţea naţională, reţea fixă sau mobilă naţională, inclusiv Vodafone. Apelul internaţional reprezintă un apel realizat către reţele mobile sau fixe din afara României.

Pentru serviciile de Roaming se vor aplica automat tarifele standard în roaming disponibile pe www. Orice ofertă alternativă de Roaming poate fi dezactivată la cererea Clientului gratuit, în 1 una zi lucrătoare. De la momentul dezactivării ofertei alternative, se vor aplica tarifeleor standard de roaming.

Clientul se obligă sa plăteasca prețul serviciilor Vodafone furnizate încluzând tariful lunar, costul serviciilor facturate la tarifele aferente abonamentului contractat, taxa de abonament pentru luna în curs, precum și orice alte taxe necesare accesului la serviciile solicitate sau la schimbarea opțiunii inițiale pe parcursul executării contractului. Tarifele serviciilor conexe contractului de servicii Vodafone sunt urmatoarele: schimbarea cartelei SIM cu același Număr de telefon este taxabilă cu 3,96 Euro valoare cu TVA inclus.

Plata serviciilor se va efectua de către Client, în lei la dreptul clientului la o opțiune de schimb menţionat pe factură, care reprezintă cursul de schimb al BNR valabil la data emiterii dreptul clientului la o opțiune. Sumele neplătite la termenul prevăzut în factură se vor plăti cu aplicarea condiţiilor descrise la art. Vodafone va putea modifica oricând preţul serviciilor Vodafone, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, făcând publice aceste modificări cu cel puţin 30 de zile înainte.

Lista actualizată poate fi verificată pe www. Vodafone își rezervă dreptul a aduce modificari asupra listei de numere. SMS-ul se tarifează la transmiterea sa, indiferent dacă a fost sau nu recepţionat de destinatar. Un SMS poate conţine un număr de maxim de caractere, iar în cazul în care se depăşeşte acest număr de caractere se tarifează ca un SMS distinct.

Termeni și condiții

Traficul de date se tarifează la deschiderea unei sesiuni de date. Tarifele pentru serviciile de voce reprezintă contravaloarea apelurilor iniţiate sau primite în Roaming şi se calculează: a pentru apelurile nationale si internationale prin tarifare la secundă, cu excepţia primului minut de convorbire care se tarifează prin rotunjire la un minut; b pentru apelurile in Roaming initiate din Spatiul Economic European catre destinatii din aceeasi zona, prin tarifare la secunda dupa primele 30 de secunde, iar pentru apelurile primite in aceasta zona prin tarifare la secunda, indiferent de durata; pentru apelurile initiate si primite in celelalte zone, prin opțiuni binare pericole la minut.

SMS-ul se facturează la transmitere. PLATA 5. Plata pentru serviciile Vodafone se face pe bază de factură emisă de Vodafone. Factura se emite pentru contul de Client și include toate SIM-urile activate pentru acelaşi cont. În cazul în care Clientul solicită emiterea de facturi individualizate pentru SIM-urile activate pentru acelaşi cont, Clientul se obligă să plătească preţul de 3, Euro cu TVA inclus pentru fiecare factură individualizată solicitată.

Data plăţii se consideră data când Clientul efectuează plata.

ING Bank lansează o opţiune care permite clienţilor să îşi creeze un card de credit virtual

Plata facturii este considerată o obligaţie esenţială a Clientului. Fiecare factura va conține informatii despre perioada facturată.

dreptul clientului la o opțiune

În prima luna de la activare, valoarea abonamentului si volumul de trafic inclus in oferta vor fi proportionale cu numărul de zile ramas până la data de facturare. Prima factură va acoperi serviciile furnizate Clientului în perioada cuprinsă între data activarii si prima zi a ciclului de facturare.

Ultima factura de servicii emisa va cuprinde taxa de abonament aferenta perioadei in care numărul de telefon nu a mai fost activ in Rețeaua Vodafone, cuprinsa intre data deconectarii numărului si data de facturare, si, daca este cazul, costurile suplimentare inregistrate in perioada in care numărul de telefon a fost activ in Rețeaua Vodafone. În cazul in care ultima factura de servicii emisa va fi negativa, in vederea recuperarii unei sume negative provenita dintr-o factura de servicii Vodafone este necesara adresarea de catre Client a unei cereri scrise alaturi de copia actului de identitate, suma negativa putand fi recuperata fie in numerar la o casierie Vodafone, fie prin transfer bancar.

Ca și excepție de la prevederile de mai sus, în cazul Serviciilor de Roaming, facturarea se poate realiza la o data ulterioară lunii pentru care s-au prestat Serviciile, depinzând de data la care partenerul de roaming pune la dispoziția Vodafone dreptul clientului la o opțiune necesare facturarii acestor servicii.

Clientul va plăti serviciile facturate la data scadenţei stabilită în fiecare factură, sau în avans în situaţiile prevăzute la alin. Data scadenţei înseamnă o perioadă de 14 zile de la data emiterii facturii.

Criptare email end-to-end cu FortiMail, IBE si S/MIME

După expirarea acestei perioade, Clientul se află de drept în întârziere. Modalităţi de plată a facturii. Factura se poate achita prin următoarele mijloace de plată: numerar, card bancar, transfer bancar, inclusiv direct debit sau prin internet. Informaţii actualizate și alte detalii privind mijloacele și modul de plată sunt disponibile pe pagina a doua a facturii. Plata prin intermediul serviciilor bancare card, direct debit, ordin de plată, online banking, etc.

Comunicarea facturii 5. Comunicarea facturii în aplicaţia MyVodafone 5. În cazul în care Clientul nu optează pentru transmiterea facturii în formă tipărită, factura se va transmite acestuia în format electronic, prin contul MyVodafone www.