Plata simbolică


plata simbolică lucrați de la domiciliu 300 de euro pe lună

În sensul prezentului titlu, se definesc următoarele noţiuni: 1 Taxă locală — plată obligatorie efectuată la bugetul unităţii administrativ-teritoriale. Articolul Relaţiile reglementate de prezentul titlu 1 Prezentul titlu determină procedura şi principiile stabilirii, modificării şi anulării taxelor locale, cotele lor maxime, modul lor de plată, criteriile de acordare a înlesnirilor fiscale.

plata simbolică cum poți câștiga venituri zilnice

Cotele şi termenele de plată a plata simbolică locale 1 Cota maximă şi termenele de plată a taxelor locale, de prezentare a dărilor de seamă fiscale privind taxele locale pentru subiecţii impunerii sînt cele stabilite în anexa la prezentul titlu.

Întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească de fermier al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T. Modul de calculare 1 Calculul taxelor enumerate la art. Plata taxelor locale 1 Subiecţii impunerii plătesc taxele locale la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administra-tivteritoriale.

plata simbolică câștigă o mie de dolari rapid