Opțiuni și swap- uri de dobândă. cross-currency interest rate - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context


Instrumentele financiare derivate includ swap valutar încrucișat și swap valutar încrucișat pe rata dobânzii.

Caracteristici

The most prevalent varieties are interest rate swaps, foreign exchange swaps and currency swaps also named cross-currency interest swaps. Categoriile cel mai des întâlnite sunt: swap-uri pe rata dobânziiswap-uri pe cursul de schimb și swap-uri valutare denumite și swap-uri cu rata dobânzii în opțiuni și swap- uri de dobândă diferite.

Aceste tranzacții sunt uneori denumite "swap-uri datorii pentru capitaluri proprii". These transactions are sometimes referred to as 'debt for equity swaps '. Va fi necesar ca fragmentarea să conducă la constituirea de swap-uri între DMA și Crediop. Swaps between DMA and Crediop will need to be set up for the purposes of this stripping. Clientii pot efectua tranzactii valutare, swap-uri, forward-uri, pot constitui depozite si pot accesa informatii despre piata si rapoarte.

Similarly, as cross-currency swaps can be decomposed into a sequence of foreign exchange forwards, only the interest rate component should be covered by initial margin. În mod similar, deoarece swap-urile valutare pot fi defalcate într-o secvență de contracte forward pe cursul de schimb, doar componenta de rată a dobânzii ar trebui acoperită de marja inițială.

opțiuni și swap- uri de dobândă

Relevant products include: currency and interest rate options, interest rate swaps and cross currency swaps, swaptions, swaps and options on commodities, and combinations thereof. In gama de produse se regasesc optiuni pe valute si rata a dobanziiswap pe rata dobanzii si cross currency swap, swaptions, swap-uri si optiuni pe marfuri precum si combinatii intre acestea.

Interest rate swap a contractual agreement to exchange cash flows representing streams of periodic interest payments with a counterparty either in one currency or, in the case of cross-currency transactions, in two different currencies. Higher interest rates for this time are therefore available.

Navigation menu

Rate mai ridicate ale dobanzilor pentru aceasta perioada sunt, prin urmare, disponibile. A minimum floating interest rate regime. Un regim privind rata minimă a dobânzii variabile.

  • It maintains a substantial position in swaps for any of the major swap categories.
  • А в Диаспаре никому не должно быть плохо.
  • Este posibil să câștigi acasă recenzii

That variable interest rate is capped. Această rată variabilă de dobândă are un plafon maxim.

Wave board VS Penny board

In some cases, the entity enters into interest rate swaps to change the interest rate on particular financial assets in a portfolio from a floating interest rate to a fixed interest rate. În unele situații, entitatea încheie swap-uri pe rata dobânzii cu anumite active financiare dintr-un portofoliu de la o rată fluctuantă a dobânzii la o rată fixă a dobânzii.

  1. Его расширяющийся ритм создавал впечатление пространства и даже прорыва.
  2. swap-uri - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context
  3. Home jobs online

Consequently, interest rate arbitrage strategies shall not apply those netting rules. În consecință, în cadrul strategiilor de arbitraj pe rata dobânzii nu se aplică aceste reguli de compensare. New lending will be granted at higher interest rates.

  • Это разница в продолжительности наших жизней.
  • Это столкновение может опустить занавес над всем Мирозданием.
  • Piața bursieră centrală de tranzacționare

Noile împrumuturi vor fi acordate la rate ale dobânzii mai ridicate. Low interest rates were agreed for those debts. Pentru aceste datorii s-a convenit asupra unui nivel redus al ratei dobânzii. Date of third interest rate change.

opțiuni și swap- uri de dobândă

Data celei de a treia modificări a ratei dobânzii. Number of months between each interest rate reset date. Numărul de luni între fiecare dată de revizuire a ratei dobânzii.

opțiuni și swap- uri de dobândă

MFI interest rate statistics cover the interest rates applied by the reporting population. Statisticile privind ratele dobânzilor practicate de IFM se referă la ratele dobânzii aplicate de unitățile de observare statistică cu obligații de raportare. The additional capital injection had helped to reduce interest rates on deposits and to improve interest rate margins. Injecția de capital suplimentară a contribuit la reducerea ratelor dobânzilor la depozite și la îmbunătățirea marjelor ratei dobânzii.

opțiuni și swap- uri de dobândă

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

Contactează-ne

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

Bucurați-vă de comisioane mici pentru tranzacții mari cu spread-uri restrânse Creare fond simplă Adăugați token-uri în fond pentru a deveni un market maker Câștigați comisioane Câștigați dobânzi și o parte din comisioanele de tranzacție pentru creare fond Întrebări frecvente 1.

Vezi mai multe exemple.